Phát hình trực tiếp
10:30 am (Giờ California) mỗi sáng Chúa Nhật .

Chương trình học Kinh Thánh do Mục sư Nguyễn Thỉ hướng dẫn được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ tư lúc 8pm giờ California.
Phúc Âm Ma-thi-ơ 19:22- Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Các Sinh Hoạt Đặc Biệt