Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh
08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.

Chương trình thờ phượng ngày 19 tháng 2, 2017.

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI TIN CHÚA

Ga-la-ti 3:21-29

Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

 

Những sự kiện sắp đến