Phát hình trực tiếp giờ học Kinh Thánh
08:00pm – 09:00pm (Giờ California) mỗi tối thứ tư.

Phát hình trực tiếp mỗi tối thứ tư hằng tuần từ 8pm-9pm giờ California.
Phúc Âm Ma-thi-ơ 17:13-28. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Những sự kiện sắp đến